Privacy Policy

Adatvédelmi tájékoztató

A jerikogimnazium.hu oldalt a Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium üzemelteti. Az iskola jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

  1. Az adatkezelő

Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium (székhely: 1194 Budapest, Szegfű utca 10

  1. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

A honlap felhasználóinak azonosítására szolgáló ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.

A jelenléti íveken szereplő személyes adatokat a jogszabályban előírt megőrzési időt követően az adatkezelő azonnal törli.

  1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai, valamint a tárhely-, illetve email- és dokumentumkezelő szolgáltatást biztosító munkatársak férhetnek hozzá. A tárhelyszolgáltatást a JZT KFT (https://jztkft.hu/), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a Google Inc. (http://google.com) biztosítja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad ki.

  1. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a jerikogimnazium@citromail.hu  e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a jerikogimnazium@citromail.hu e-mail címre juttassa el.

  1. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

jeriko

Az alapítvány számlaszáma:
11600006-00000000-29021455

1089 Budapest, Orczy út 3 - 5.

Jerikó Gimnázium© 2023. All rights reserved.